Tietopalveluja

Täältä löydät hyödyllisiä verkkopalveluita, joihin viitataan myös metsänhoidon suosituksissa.


Metsään.fi-palvelu tarjoaa metsänomistajalle ajantasaisen metsävaratiedon omista metsistä. Sähköinen asiointi Metsäkeskuksen kanssa onnistuu palvelussa ajasta ja paikasta riippumatta. Metsäalan ammattilaisena näet toimijapalvelussa metsänomistajan suostumuksella samat tiedot kuin metsänomistajakin. Metsään.fi

Metsäkeskuksen tehtävänä on edistää metsätaloutta ja alan elinkeinoja ja neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä. Metsakeskus.fi

Maa- ja metsätalousministeriö johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa. MMM myös rahoittaa metsänhoidon suositusten laatimisen. MMM.fi

Forest.fi:n metsätietopakettiin on kerätty tietoa niin Suomen metsistä ja niiden käytöstä, niin hakkuista kuin suojelustakin. Forest.fi

Luonnonvarakeskuksen MetInfo tarjoaa ajantasaista tietoa metsistä, metsien tilasta ja metsätilastoista. MetInfo

Luonnonvarakeskuksen MOTTI-ohjelmiston avulla voidaan tarkastella ja havainnollistaa metsikön erilaisten kasvatusohjelmien vaikutuksia puuston kehitykseen, hakkuukertymiin ja taloudelliseen kannattavuuteen. MOTTI-ohjelmisto