Metsänhoidon parhaat käytännöt

Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia kansallisia suosituksia. Metsänhoito-pääteoksessa ja työoppaissa esitellään parhaita keinoja suomalaisen metsän kestävään hoitoon ja käyttöön. Ne on laadittu hyvässä yhteistyössä metsänomistajien, metsä-, energia-, ja ympäristöalan kanssa. Suositukset tarjoavat metsänomistajille ja metsäammattilaisille tietoa perusteista ja menetelmistä tapauskohtaisesti sovellettavaksi. Suositusten avulla metsänomistaja voi löytää ja valita tavoitteidensa mukaisen tavan hoitaa metsiään.

 

Lue lisää

Blogi

05.09.2018 - Blogi

Millaista monimuotoisuutta löytyy avohakkuun ja jatkuvan kasvatuksen takaa?

Kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion metsissä on kerännyt vaaditut 50 000 allekirjoitusta, joten lakialoite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteen myötä on ajankohtaista käydä yhteiskunnallista keskustelua metsänkasvatuksen vaihtoehdoista, koska puun tuottamisen menetelmät vaikuttavat laajasti metsäluonnon monimuotoisuuteen sekä luonnon ihmiselle tuottamiin hyötyihin, eli ekosysteemipalveluihin. Toisaalta keskustelua tarvitaan myös siksi, että tutkijoiden ja metsäammattilaisten keskuudessa on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, millaiset

Lue lisää

Sosiaalinen media

Monimetsä-hanke 2019-2022 mietinnässä. Tavoitteena on vesistöjen tilan ja metsäelinympäristöjen ekologisen laadun paraneminen. Jatkossa paneudutaan metsänomistajien neuvontaan. Tapion johtava asiantuntija, Lauri Saariston esitteli Monimetsä-hankkeen tuloksia ja jatkosuunnitelmia Tiiilikaisen ja Lepän pyöreän pöydän kokouksessa 21.3.2019. Katso esitys! https://tapio.fi/suosittu-monimetsahanke-jatkuu-vuonna-2019/

25.03.2019 - facebook

Metsäpolitiikkafoorumin politiikka- ja tutkimussuositukset metsien monimuotoisuuden turvaamiseseksi on julkaistu. "Metsäpolitiikkafoorumin raportti tulee erittäin hyvään aikaan. Monimuotoisuus ja sen turvaaminen ovat tällä hetkellä hyvin ajankohtaisia aiheita", sanoi Juha S. Niemelä, maa- ja metsätalousministeriön ylijohtaja Metsäpolitiikkafoorumin seminaarissa. Metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja lajien uhanalaistumisen ehkäisemiseksi tarvitaan luonnonsuojelualueiden lisäksi aktiivisia luonnonhoitotoimia talousmetsissä. Monimuotoisuuden edistämisen toimenpiteet on oleellista suunnata kohteisiin, joissa voidaan saavuttaa tuloksia kustannustehokkaasti uusinta tekniikkaa hyödyntäen. Lue tiivistelmä raportista: https://goo.gl/7Ys3au

20.03.2019 - facebook

Metsäneuvonnan ammattilaisten koulutukset uusien Metsänhoidon suositusten hallintaan käynnistyvät 26.3.. Tapion kanssa yhteistyössä Suomen metsäkeskus:

18.03.2019 - facebook

5 kysymystä yläharvennuksesta. Yläharvennuksessa metsästä kaadetaan puuston ykkösketjua, jotta hyvävireinen kakkosketju saa lisää kasvutilaa.

08.02.2019 - facebook

Metsäalan luonnonhoitokortin osaamiskoe on uudistunut. Onko sinulla jo kortti suoritettuna?

02.02.2019 - facebook

Metsänhoidon suositusten digitalisointi on käynnistynyt. Digitaaliset metsänhoidon suositukset mahdollistavat suositustiedon saatavuuden metsäalan käyttämissä tietojärjestelmissä ja sähköisissä palveluissa vuoteen 2021 mennessä. Maa- ja metsätalousministeriön tilaaman hankkeen toteuttaa Tapio Oy.

28.01.2019 - facebook

Hiilensidonta on metsien käytössä yhä tärkeämmäksi muodostuva teema. Ilmastovalveutuneelle metsänomistajalle toimiva ohjekirja on edelleen Tapion Metsänhoidon suositukset, sillä tärkeintä on pitää metsät hyväkasvuisina, terveinä ja puustopääomaltaan riittävinä.

23.01.2019 - facebook