Metsänhoidon suositukset

Vesiensuojelu

Lataa pdf
Työopas: Metsänhoidon suositukset vesiensuojeluun

Työopas esittelee metsänhoidon suositusten mukaiset menetelmät ja toimintamallit vesiensuojeluun metsätalouden toimenpiteissä. Opas täydentää ja tarkentaa metsänhoidon suositusten pääteoksessa kuvattuja metsätalouden ja vesiensuojelun toimenpidesuosituksia sekä kokoaa menetelmät ja niiden toteutustavat yksiin kansiin.

Opas on tarkoitettu erityisesti  metsätalouden vesiensuojelun suunnittelijoiden, vesiensuojelurakenteiden toteuttajien sekä muiden vesiensuojelusta kiinnostuneiden käyttöön.

Joensuu, S., Kauppila, M., Lindén, M. & Tenhola, T. 2012. Hyvän metsänhoidon suositukset – Vesiensuojelu. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja.

Saatavilla myös painettuna kirjana: Hyvän metsänhoidon suositukset – VESIENSUOJELU, työopas

Kysy lisää asiantuntijalta:

"Maailman puhtaimmat veet/Minne katseesi käännät/Minne ikinä meet, laulaa Martti Servo.
Metsätaloudessa teet vesistöjen kannalta tärkeitä ratkaisuja - suositusten mukaan toimimalla varmistat, että laulu pitää paikkansa myös tulevaisuudessa"

- Juha Jämsén, Suomen metsäkeskus