Metsänhoidon suositukset

Riistametsänhoito

Lataa pdf
Työopas: Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon

Jokaisella maanomistajalla on mahdollisuus edistää metsässään kannattavaa puuntuotantoa ja samalla säilyttää sekä lisätä riistalajeille soveliaita elinympäristöjä. Talousmetsästä voi metsänhoidon ja luonnonhoidon keinoin kehittää hyvän riistametsän, josta riistalajit löytävät tarvitsemaansa ravintoa ja suojaa sekä paikan soitimelle ja pesintään.

Lindén, M., Lilja-Rothsten, S, Saaristo. L. & Keto-Tokoi, P. 2014. (toim.) Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja.

Saatavilla myös painettuna kirjana: Hyvän metsänhoidon suositukset – RIISTAMETSÄNHOITO, työopas.

Kysy lisää asiantuntijalta:

"Opas antaa erinomaiset perustiedot, millaisilla metsänhoidon keinoilla voidaan parantaa useiden riistalajien, etenkin metsäkanalintujen elinympäristöjä."

- Marko Svensberg, Suomen riistakeskus

"Riistan huomioiminen ei ole pois puuntuotannosta, se on parasta metsien monikäyttöä!"

- Aarne Leskinen, Metsähallitus Metsätalous Oy