Metsänhoidon suositukset

Metsänhoito

Lataa pdf
Metsänhoidon suositukset, pääteos

Metsänhoidon suositusten pääteos esittelee kattavasti suositeltavat talousmetsien metsänkasvatuksen menetelmät ja toimintamallit. Julkaisussa kerrotaan kestävän metsien hoidon ja käytön yleisistä periaatteista sekä käytännön hakkuu- ja metsänhoitotoimenpiteistä.

Suositusten pääteos sisältää runsaasti hyvää perustietoa koko metsäomaisuuden hoitoon ja vaihtoehtoja metsien pitkäjänteiseen ja hyvään käsittelyyn. Erilaisista vaihtoehdoista metsänomistaja voi valita parhaiten sopivan. Teoksen avulla metsänkasvatuksen kokonaisuus on helppo hahmottaa perusteluineen ja soveltamisvaihtoehtoineen.

Kuvatut menettelytavat ovat taloudellisesti, ekologisesti sekä sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestäviä. Metsänomistajan päätöksen mukaan kestävyyden eri osa-alueet painottuvat metsänkäsittelyssä eri tavalla.

Teos on metsäomaisuuden hoitamisen kattava tietolähde. Se soveltuu niin metsäammattilaisille kuin aktiivisesta metsäomaisuuden hoidosta kiinnostuneille metsänomistajille.

Äijälä, O., Koistinen, A., Sved, J., Vanhatalo, K. & Väisänen, P. (toim.) 2014. Metsänhoidon suositukset. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja

Saatavilla myös painettuna kirjana: Hyvän metsänhoidon suositukset – METSÄNHOITO

Kysy lisää asiantuntijalta:

"Metsänhoidon suositukset valmistellaan poikkeuksellisen laajassa sidosryhmäyhteistyössä, mikä varmistaa kestävyyden osa-alueiden tasapainon. Hyvä metsänhoito on kannattavan metsätalouden ja puuhun perustuvan biotalouden kasvun perusta."

- Tomi Salo, Metsäteollisuus ry

"Metsänhoidon suositukset antavat ohjeita myös metsäluonnon monimuotoisuuden huomioon ottamisesta. Kannattaa ehdottomasti hyödyntää mahdollisuudet uudenlaisesta metsienkäsittelystä."

- Jari Luukkonen, WWF