Metsänhoidon suositukset

Luonnonhoito

Lataa pdf
Työopas: Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon

Metsien käytön suunnittelussa ja toteutuksessa tavoitellaan onnistumista vaihtelevissa tilanteissa sekä talouden että ympäristön, mutta myös yleisen hyväksyttävyyden osalta.

Työoppaassa on kuvattu suositeltavat keinot talousmetsien luonnonhoitoon. Teos kokoaa lisäksi metsätalouden ympäristöohjeistusta koskevan lainsäädännön ja PEFC- ja FSC®-sertifioinnin vaatimukset. Keskeisiä teemoja ovat luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, vesiensuojelu sekä metsien kulttuuriperinnön, maisema-arvojen ja virkistyskäytön edellytysten turvaaminen.

Oppaan avulla ympäristöasioiden kokonaisuus on helppo hahmottaa perusteluineen ja soveltamisvaihtoehtoineen. Teos on talousmetsien luonnonhoidon kattava tietolähde ja oppikirja, joka on myös Metsäalan luonnonhoitokortin oppimateriaali. Teos on suunnattu kaikille käytännön metsätalouden parissa toimiville.

Saaristo, L. & Vanhatalo, K. (toim.) 2015. Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon, työopas. Tapion julkaisuja.

Saatavilla myös painettuna kirjana: Hyvän metsänhoidon suositukset – TALOUSMETSIEN LUONNONHOITO, työopas

Kysy lisää asiantuntijalta:

"Hyvään metsänhoitoon kuuluu sekä puuntuotanto että metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen."

- Lea Jylhä, MTK

"Metsäluonnosta huolehtiminen on entistä tärkeämpää, kun metsien käyttö monipuolistuu ja puun käyttöä lisätään. Oppaasta löydät keinot monimuotoisuuden turvaamiseen, vesiensuojeluun ja metsien monikäytön edistämiseen."

- Matti Seppälä, Suomen metsäkeskus