Metsänhoidon parhaat käytännöt

Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia kansallisia suosituksia. Metsänhoito-pääteoksessa ja työoppaissa esitellään parhaita keinoja suomalaisen metsän kestävään hoitoon ja käyttöön.

Metsänhoidon suositukset on laadittu hyvässä yhteistyössä metsänomistajien, metsä-, energia-, ja ympäristöalan kanssa. Suositukset tarjoavat metsänomistajille ja metsäammattilaisille tietoa perusteista ja menetelmistä tapauskohtaisesti sovellettavaksi. Suositusten avulla metsänomistaja voi löytää ja valita tavoitteidensa mukaisen tavan hoitaa metsiään.

 

Lue lisää

Blogi

05.09.2018 - Blogi

Millaista monimuotoisuutta löytyy avohakkuun ja jatkuvan kasvatuksen takaa?

Kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion metsissä on kerännyt vaaditut 50 000 allekirjoitusta, joten lakialoite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteen myötä on ajankohtaista käydä yhteiskunnallista keskustelua metsänkasvatuksen vaihtoehdoista, koska puun tuottamisen menetelmät vaikuttavat laajasti metsäluonnon monimuotoisuuteen sekä luonnon ihmiselle tuottamiin hyötyihin, eli ekosysteemipalveluihin. Toisaalta keskustelua tarvitaan myös siksi, että tutkijoiden ja metsäammattilaisten keskuudessa on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, millaiset

Lue lisää

Sosiaalinen media

Taimikonhoito rajautuu vesistöön. Kuinka leveä olikaan suojakaistan leveysvaatimus? => Vesistöjen ja pienvesien varrelle jätetään yhtenäinen 5-10 metriä leveä suojakaista. Metsänhoidon suositusten digitalisointi tulee helpottamaan metsäalalla toimivien töitä niin maastossa kuin toimistossa. MetsäDigi 2021 – Metsänhoidon suositukset ajantasaisesti ja aina siellä missä olet Lisätietoa: https://tapio.fi/konsultointi/kaynnissa-olevat-hankkeet/digitaaliset-metsanhoidon-suositukset/ Kuva: Ari Kotiharju

15.04.2019 - facebook

Nyt on juuri se aika vuodesta, kun liito-oravan käyttämät kolopuut paljastuvat puun juurelta löytyvien papanoiden ansiosta. Miten metsänkäsittelyssä tulee toimia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoilla? Lue neuvontamateriaali ja harjoittele liito-oravasimulaattorissa! https://tapio.fi/metsatietoa/julkaisut-ja-raportit/liito-oravan-huomioon-ottaminen-metsankayton-yhteydessa-neuvontamateriaali/

08.04.2019 - facebook

Uudet Metsänhoidon suositukset jatkuvaan kasvatukseen, keinot ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja hyvän asiakaskokemuksen tuottaminen kiinnostivat metsäammattilaisia Kuopiossa ja Tampereella. "Tule kuulemaan ensimmäisten joukossa päivitetyistä suosituksista ja parhaista käytännöistä", sanoo Tarja Ollas Tapiosta. Tervetuloa ilmaiseen koulutukseen. Seuraavat tapahtumat ovat Oulussa ja Mikkelissä. Ilmoittaudu mukaan: https://tapio.fi/koulutusta-tarjolla-uusimmista-metsanhoidon-suosituksista/

03.04.2019 - facebook

Mikä on harvennusvoimakkuus varttuneessa kuivan kankaan männikössä Etelä-Suomessa? => Runkolukusuositus harvennuksen jälkeen on 450-500 kpl hehtaarilla. Metsänhoidon suositusten digitalisointi tulee helpottamaan metsäalalla toimivien töitä niin maastossa kuin toimistossa. MetsäDigi 2021 – Metsänhoidon suositukset ajantasaisesti ja aina siellä missä olet

28.03.2019 - facebook

Monimetsä-hanke 2019-2022 mietinnässä. Tavoitteena on vesistöjen tilan ja metsäelinympäristöjen ekologisen laadun paraneminen. Jatkossa paneudutaan metsänomistajien neuvontaan. Tapion johtava asiantuntija, Lauri Saariston esitteli Monimetsä-hankkeen tuloksia ja jatkosuunnitelmia Tiiilikaisen ja Lepän pyöreän pöydän kokouksessa 21.3.2019. Katso esitys! https://tapio.fi/suosittu-monimetsahanke-jatkuu-vuonna-2019/

25.03.2019 - facebook

Metsäpolitiikkafoorumin politiikka- ja tutkimussuositukset metsien monimuotoisuuden turvaamiseseksi on julkaistu. "Metsäpolitiikkafoorumin raportti tulee erittäin hyvään aikaan. Monimuotoisuus ja sen turvaaminen ovat tällä hetkellä hyvin ajankohtaisia aiheita", sanoi Juha S. Niemelä, maa- ja metsätalousministeriön ylijohtaja Metsäpolitiikkafoorumin seminaarissa. Metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja lajien uhanalaistumisen ehkäisemiseksi tarvitaan luonnonsuojelualueiden lisäksi aktiivisia luonnonhoitotoimia talousmetsissä. Monimuotoisuuden edistämisen toimenpiteet on oleellista suunnata kohteisiin, joissa voidaan saavuttaa tuloksia kustannustehokkaasti uusinta tekniikkaa hyödyntäen. Lue tiivistelmä raportista: https://goo.gl/7Ys3au

20.03.2019 - facebook

Metsäneuvonnan ammattilaisten koulutukset uusien Metsänhoidon suositusten hallintaan käynnistyvät 26.3.. Tapion kanssa yhteistyössä Suomen metsäkeskus:

18.03.2019 - facebook

5 kysymystä yläharvennuksesta. Yläharvennuksessa metsästä kaadetaan puuston ykkösketjua, jotta hyvävireinen kakkosketju saa lisää kasvutilaa.

08.02.2019 - facebook