Metsänhoidon parhaat käytännöt

Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia kansallisia suosituksia. Metsänhoito-pääteoksessa ja työoppaissa esitellään parhaita keinoja suomalaisen metsän kestävään hoitoon ja käyttöön. Ne on laadittu hyvässä yhteistyössä metsänomistajien, metsä-, energia-, ja ympäristöalan kanssa. Suositukset tarjoavat metsänomistajille ja metsäammattilaisille tietoa perusteista ja menetelmistä tapauskohtaisesti sovellettavaksi. Suositusten avulla metsänomistaja voi löytää ja valita tavoitteidensa mukaisen tavan hoitaa metsiään.

 

Lue lisää

Blogi

05.09.2018 - Blogi

Millaista monimuotoisuutta löytyy avohakkuun ja jatkuvan kasvatuksen takaa?

Kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion metsissä on kerännyt vaaditut 50 000 allekirjoitusta, joten lakialoite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteen myötä on ajankohtaista käydä yhteiskunnallista keskustelua metsänkasvatuksen vaihtoehdoista, koska puun tuottamisen menetelmät vaikuttavat laajasti metsäluonnon monimuotoisuuteen sekä luonnon ihmiselle tuottamiin hyötyihin, eli ekosysteemipalveluihin. Toisaalta keskustelua tarvitaan myös siksi, että tutkijoiden ja metsäammattilaisten keskuudessa on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, millaiset

Lue lisää

Sosiaalinen media

Metsälehti 85 vuotta! Lehti on pitänyt lukijansa ajan tasalla metsäalan tapahtumista – nousuista ja laskuista – jo vuodesta 1933! Juhlanumeron taitto on alkuvuosien mukainen. Lue ja kuuntele vanhoja juttuja kuunnella podcasteina!

12.10.2018 - facebook

Uuden Luontolaatuhankkeen tavoitteena on saada nykyistä tarkempaa tietoa kestävyyttä tukevien ratkaisujen toteuttamisessa hakkuissa. "Kuinka hyvin metsätalous toteuttaa jatkuvan parantamisen periaatetta ympäristöasioiden osalta? Tarvitaan kattava ja nykyaikainen seurantajärjestelmä tuottamaan tietoa kehityksen suunnasta", sanoo juuri käynnistyneen Luontolaatu-hankkeen projektipäällikkö Lauri Saaristo Tapio Oy:stä.

11.10.2018 - facebook

Hakkuiden ekologisesta kestävyydestä pyritään huolehtimaan metsän- ja luonnonhoidon keinoilla. Keinojen käyttöä on seurattu Luontolaadun arviointimenetelmällä jo 20 vuoden ajan. Uudessa Luontolaatu-hankkeessa kehitetään tulevalle vuosikymmenelle järjestelmää, jolla metsäala voi entistä läpinäkyvämmin todentaa hakkuiden ja metsänhoidon vaikuttavuutta ekologisen kestävyyden näkökulmasta. "Tarvitaan kattava ja nykyaikainen seurantajärjestelmä tuottamaan tietoa kehityksen suunnasta”, sanoo juuri käynnistyneen Luontolaatu-hankkeen projektipäällikkö Lauri Saaristo Tapio Oy:stä. Lue: https://goo.gl/cHiy7L #luontolaatuhanke #kestävyys #metsänhoito #luonnonhoito #läpinäkyvyys #hakkuut #metsätalous

11.10.2018 - instagram

Tuorein mitattu puustomme määrä on 2,5 miljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu 107,0 miljoonaa kuutiometriä. Tämä on 1,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin edellisen inventoinnin (VMI11, mittausvuodet 2009–2013) mukainen kasvu, kertoo LUKE. Taimikoiden ja nuorten metsien tila on kohentumassa. Lue lisää

10.10.2018 - facebook

Kuusi, koivu, tammi, vaahtera, haapa, raita, pihlaja... Etelä-Suomalaista talousmetsälehtoa voi kasvattaa näinkin monimuotoisena, jos haluaa. Monimetsä luonnonhoito metsänhoito kestävyys

08.10.2018 - facebook

Tänään vietetään kansainvälistä FSC-perjantaita. FSC-metsäsertifiointi yleistyy ja näkyy metsissä, vanhat puujättiläiset säilytetään ja laadun toteutumista seurataan vuotuisissa auditoinneissa. Lue kooste FSC:n keskeisistä asioista ja koulutuksista: tapio.fi/fsc-metsasertifiointi-yleistyy-koulutuksel…/ #Fsc-koulutus #Fsc-sertifiointi #metsänhoito #metsätalous #metsänkasvatus #metsäsertifiointi

28.09.2018 - instagram

FSC-metsäsertifiointi yleistyy ja näkyy metsissä, vanhat puujättiläiset säilytetään ja laadun toteutumista seurataan vuotuisissa auditoinneissa. Tänään vietetään kansainvälistä FSC-perjantaita. Lue kooste FSC:n keskeisistä asioista ja koulutuksista: http://tapio.fi/fsc-metsasertifiointi-yleistyy-koulutukselle-on-tarvetta/

28.09.2018 - facebook

Hyvää Puun päivää! Puun päivänä ihmisiä ja yhteisöjä kannustetaan istuttamaan puita. Joka vuosi Suomessa istutetaan 150 000 000 puuta. Lisäksi suuri määrä metsiä uudistetaan kylvöllä ja luontaisella uudistamisella. Metsäyhdistyksen sivulta lisää tietoa: https://smy.fi/materiaali/infograafit/ #puu #metsä #metsänhoito #puunpäivä #metsänistutus

27.09.2018 - instagram