Metsänhoidon parhaat käytännöt

Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia kansallisia suosituksia. Metsänhoito-pääteoksessa ja työoppaissa esitellään parhaita keinoja suomalaisen metsän kestävään hoitoon ja käyttöön. Ne on laadittu hyvässä yhteistyössä metsänomistajien, metsä-, energia-, ja ympäristöalan kanssa. Suositukset tarjoavat metsänomistajille ja metsäammattilaisille tietoa perusteista ja menetelmistä tapauskohtaisesti sovellettavaksi. Suositusten avulla metsänomistaja voi löytää ja valita tavoitteidensa mukaisen tavan hoitaa metsiään.

 

Lue lisää

Blogi

19.06.2018 - Blogi

Metsänhoidon suositusten digitalisointi mahdollistaa uusia käyttömuotoja

Sain viime kesänä tehtäväkseni selvittää laajalla toimijahaastattelulla Metsänhoidon suositusten nykyiset käyttötavat ja toiveet tulevaisuuden käytön suhteen. Haastatteluiden yhteenvetona voisi todeta, että suositukset toimivat yksityismetsätalouden organisaatioiden omien ohjeistusten pohjana ja niiden hyödyntäjiä ovat metsänomistajat ja metsäalan toimijat. Metsänhoidon suositukset vaikuttavat metsätalouteen sitä paremmin, mitä enemmän niitä käytetään. Haastatteluissa keskusteltiin laajemmin myös metsäalan digitalisaatiosta ja sen tuomista

Lue lisää

Sosiaalinen media

#energiapuun korjuu - tiedätkö hyvät toimintatavat energiapuun korjuun suunnitteluun, toteutukseen ja laadunhallintaan? "Metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen" -oppaaseen on koottu käytännönläheistä tietoa energiapuun korjuusta ja sen erityispiirteistä. Teos kuvaa koko toimintaketjun metsästä tienvarteen ja haketetun puupolttoaineen käyttöpaikalle. Lataa ilmainen opas (pdf) tai osta kirja: https://www.metsanhoitosuositukset.fi/suositukset/energiapuu/ #energiapuu #metsänhoidonsuositukset #metsänhoito #metsänomistus #metsätyöt #metsänhoito

11.07.2018 - instagram

Useimmiten kesällä istutetaan koivuja, mutta myös kuusia voi istuttaa kesäkelillä, kunhan tarjolla on sopivaa taimimateriaalia. Kesäaikaan istutetut koivun- ja kuusentaimet kasvavat nopeammin kuin keväällä istutetut taimet.

11.07.2018 - facebook

#monimetsä-koulutuksen osallistujat arvelivat tällaisella turvemaametsän soveltuvan hyvin kohteeksi, jossa metsää aletaan hoitaa jatkuvankasvatuksen käytännöillä. Menetelmän käyttö suojaisi läheistä taimenpuroa ojituksen ravinne- ja kiintoaineskuormitukselta. Monimetsä-koulutus jatkuu elokuussa: https://goo.gl/UfqAhM #metsänhoito #luonnonhoito #monimetsä #kestävyys #monimuotoisuus #jatkuvakasvatus

09.07.2018 - instagram

Puronvarsi-luontokohteen (ML 10 §) reunusta on raivattu taimikonhoidossa, vaikka siinä ei juuri kasva viljeltyä puustoa. Turha työ, jonka tekemättä jättäminen olisi säästänyt vaivaa ja edistänyt monimuotoisuutta hyödyttävän lehtipuuston kasvua luontokohteen yhteyteen. Säästöpuut on suositeltava keskittää luontokohteen yhteyteen ja ratkaisun voi tehdä jo taimikonhoidossa. Kuva: Lauri Saaristo Monimetsä-koulutus, Juuka Monimetsä-koulutukset jatkuvat elokuussa: https://goo.gl/UfqAhM

09.07.2018 - facebook

Onko sekametsä paras metsä? Kasvaako hieskoivu raudusta nopeammin? Metsänhoitoon liittyy lukuisia myyttejä ja uskomuksia. Metsälehti selvitti mikä on totta ja mikä tarua.

29.06.2018 - facebook

“Säästöpuilla on monia tarkoituksia, esimerkiksi aikanaan kaatua ja tarjota elinmahdollisuuksia lahopuun eliöille. Suuren avohakkuualueen säästöpuut suositellaan keskittämään yhteen tai kahteen ryhmään, ei useammaksi muutaman männyn ryppääksi, kuten kuvan kohteella on tehty. Laajassa ryhmässä säästöpuuston tavoitteet toteutuvat paremmin, kuin pienissä tupsuissa.” sanoo Lauri Saaristo, Monimetsä-koulutuksen asiantuntija. Monimetsä-koulutukset jatkuvat elokuussa. Lue lisää: https://goo.gl/85RpFm avohakkuu säästöpuu lahopuu metsänhoito luonnonhoito Monimetsä kestävyys monimuotoisuus

27.06.2018 - facebook

Säästetylle luontokohteelle on syntynyt kirjanpainaja-kovakuoriaisen toimesta paljon kuollutta puuta. Se lisää kohteen arvoa luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kuorettomat puut eivät ole kaarnassa eläville kuoriaisille käyttökelpoisia. Kirjanpainajat ovat ne siksi jo hylänneet, eikä puista aiheudu riskiä ympäröivien metsien eläville kuusille. Monimetsä-koulutus: https://goo.gl/85RpFm #monimetä #metsänhoito #luonnonhoito #kirjanpainaja #Kuusi #lahopuu #metsä

27.06.2018 - instagram

Tulevaisuuden visiona Metsänhoidon suositukset ovat sähköisesti kaikkien toimijoiden käytettävissä, viimeistään vuonna 2021. Tällöin suositusten ajantasaisuus, käytettävyys ja päivitettävyys paranevat. Tämä johtaa suositusten käyttäjäkunnan laajenemiseen ja suositusten kattavampaan soveltamiseen metsätalouden toimintaketjuissa. Kati Kotisen blogi: www.metsanhoitosuositukset.fi/blogit metsanhoito #metsätalous #metsädigi #metsänkasvatus #digitalisointi

25.06.2018 - instagram