Metsänhoidon parhaat käytännöt

Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia kansallisia suosituksia. Metsänhoito-pääteoksessa ja työoppaissa esitellään parhaita keinoja suomalaisen metsän kestävään hoitoon ja käyttöön. Ne on laadittu hyvässä yhteistyössä metsänomistajien, metsä-, energia-, ja ympäristöalan kanssa. Suositukset tarjoavat metsänomistajille ja metsäammattilaisille tietoa perusteista ja menetelmistä tapauskohtaisesti sovellettavaksi. Suositusten avulla metsänomistaja voi löytää ja valita tavoitteidensa mukaisen tavan hoitaa metsiään.

 

Lue lisää

Blogi

19.06.2018 - Blogi

Metsänhoidon suositusten digitalisointi mahdollistaa uusia käyttömuotoja

Sain viime kesänä tehtäväkseni selvittää laajalla toimijahaastattelulla Metsänhoidon suositusten nykyiset käyttötavat ja toiveet tulevaisuuden käytön suhteen. Haastatteluiden yhteenvetona voisi todeta, että suositukset toimivat yksityismetsätalouden organisaatioiden omien ohjeistusten pohjana ja niiden hyödyntäjiä ovat metsänomistajat ja metsäalan toimijat. Metsänhoidon suositukset vaikuttavat metsätalouteen sitä paremmin, mitä enemmän niitä käytetään. Haastatteluissa keskusteltiin laajemmin myös metsäalan digitalisaatiosta ja sen tuomista

Lue lisää

Sosiaalinen media

2021 Metsänhoidon suositusten ajantasaista dataa voidaan noutaa suoraan alan toimijoiden omiin sovelluksiin. Kati Kontinen kertoo blogissa suositusten digitalisoinnista. https://www.metsanhoitosuositukset.fi/metsanhoidon-suositusten-digitalisointi-mahdollistaa-uusia-kayttomuotoja/

21.06.2018 - facebook

Metsänhoidon suositusten johtoryhmässä 19.6. käsiteltiin uutta opasta, joka kokoaa suositeltavia toimintatapoja puukauppakohteen suunnitteluun. ”Opas luo pohjaa leimikkoaihioiden perustasolle. Hyvällä ennakkosuunnittelulla voidaan vähentää päällekkäistä työtä puunhankintaketjussa.”, totesi Kari Kuusniemi Stora Ensolta. Uusi opas tullaan julkaisemaan verkossa alkusyksystä. Kuvassa opasta laatimassa ollut asiantuntija Kati Kontinen Tapiosta ja metsäpalvelupäällikkö Kari Kuusniemi Stora Ensolta. Katso: https://www.metsanhoitosuositukset.fi/

19.06.2018 - facebook

Lehtipuupökkelöt ovat elinehto kolopesijälinnuille ja muille lahopuihin sidoksissa oleville lajeille. Luonnonpökkelöiden säästämisen lisäksi hakkuissa tuotetaan tekopökkelöitä, jotka ovat 2-5 metrin korkeudelta katkaistuja puita. Monimetsä-hankkeen koulutusten maastokohteilla luonnonpökkelöitä on näkynyt usein. Kuvan koivupökkelössä kasvaa taulakääpä. Monimetsä-koulutus kiertää 22 paikkakunnalla, Lue: http://tapio.fi/konsultointi/kaynnissa-olevat-hankkeet/talousmetsien-luonnonhoito/tervetuloa-monimetsa-koulutukseen/

13.06.2018 - facebook

#lehtipuupökkelöt ovat elinehto kolopesijälinnuille ja muille lahopuihin sidoksissa oleville lajeille. Luonnonpökkelöiden säästämisen lisäksi hakkuissa tuotetaan tekopökkelöitä, jotka ovat 2-5 metrin korkeudelta katkaistuja puita. Monimetsä-hankkeen koulutusten maastokohteilla luonnonpökkelöitä on näkynyt usein. Kuvan koivupökkelössä kasvaa taulakääpä. Lue Monimetsä-koulutuksista: http://tapio.fi/konsultointi/kaynnissa-olevat-hankkeet/talousmetsien-luonnonhoito/tervetuloa-monimetsa-koulutukseen/ #monimetsä #linnut #lahopuu #pökkelö #pesäkolo #kääpä #luonto #metsänhoito

13.06.2018 - instagram

Metsäkeskus tarjoaa maksutonta verkkokoulutusta metsänistutuksen ja nuorten metsien hoidon omavalvontaan:

08.06.2018 - facebook

Metsätiedepajassa käsiteltiin jatkuvan kasvatuksen tuoreita tutkimustuloksia ja käytännön kokemuksia. Jatkuvan kasvatuksen suosituksia ollaan nyt päivittämässä. Lue tapahtumasta ja katso esitykset!

07.06.2018 - facebook

Hyvää maailman ympäristöpäivää! Metsäympäristön ystäville päivän lukuvinkkinä on käytännönläheinen työopas talousmetsien luonnonhoitoon. Se kuuluu metsäalan ammattilaisten peruslukemistoon: http://www.metsanhoitosuositukset.fi/suositukset/luonnonhoito/ P.S. Tämän vuoden ympäristöpäivän teemana on muovisaasteet.

05.06.2018 - facebook

#luonnonhoitoa edistävät toimet, kuten säästöpuiden jättäminen, on tarkoituksenmukaisinta kohdistaa luontokohteisiin tai niiden läheisyyteen. Puronvarren puustoa arvioitiin Monimetsä -koulutuksessa Juupajoella. Hakkuilta säästettävän järeän puuston keskittäminen tälle luontokohteelle todettiin hyväksi ratkaisuksi, koska se tuottaa luonnolle suurempaa hyötyä, verrattuna saman puumäärän jättämiseen säästöpuuryhmissä muualle. #metsänhoito #luonnonhoito #monimetsä #puro #säästöpuut

30.05.2018 - instagram